Altres recursos

Guia per ajudar a deixar de fumar (per a professionals)

   Català: http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_4520.pdf

   Castellà: http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_4645.pdf

Guia d’ajuda per deixar de fumar en 4 passos (guia pel pacient)

       Català: http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_4527.pdf

        Castellà: http://gestor.papsf.cat/_Adm3/upload/docs/ITEMDOC_4646.pdf

Guia d’intervenció clínica en el consum de tabac en pacients amb trastorn mental

   Català: https://www.xchsf.cat/dl.php?id=396

   Castellà: https://www.xchsf.cat/docs/460-Guia%20Tabac%20int%20cast.pdf

Guia clínica per promoure l’abandonament del consum de tabac durant l’embaràs

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/1207/guia_clinica_abandonament_consum_tabac_embaras_2006.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vull créixer sense fum (guia per pares i mares)

   Català: https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/2661/creixer_sense_fum_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y

   Castellà: http://www.cursum21.com/infancia-sense-fum/pdf/document05e.pdf

Els 5 mites del tabac de cargolar

http://salutpublica.gencat.cat/web/ca/ambits/promocio_salut/tabac/notes_actualitat/mites-del-tabac-per-cargolar/tabac2015_2.pdf

Altres documents:

Tratamiento del tabaquisme en pacientes hospitalizados (SEPAR)

https://issuu.com/separ/docs/normativa_71?e=3049452/44775419

Manejo diagnostico y tratamiento del tabaquisme en la pràctica clínica diària (SEPAR)

https://issuu.com/separ/docs/manual_32?e=3049452/13885360

Guía de tratamiento del tabaquismo https://www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/professionals/clinicians-providers/guidelines-recommendations/tobacco/clinicians/update/treating_tobacco_use08_sp.pdf

Evidencia cànnabis-tabaco (EVICT Project)

https://evictproject.org/docs/profesionales/materiales/informe2015.pdf

Activación conductual y deshabituación de tabaco y cànnabis (EVICT Project)

https://evictproject.org/docs/profesionales/materiales/EVICT-activacion-conductual-2019-v02.pdf

Entrevista motivacional. Una guia de aplicación en adicciones y otros comportamientos relacionados con la salud (EVICT Project)

https://evictproject.org/docs/profesionales/materiales/EVICT-entrevista-motivacional-2019-v02.pdf

Libro blanco sobre mujeres y tabaco

https://www.cnpt.es/documentacion/publicaciones/594ee6a093a408ffd945e0c9aaef759cfd587a2e6c28debe14ef72043418bcdd.pdf

50 mitos del tabaco

https://www.cnpt.es/documentacion/publicaciones/b397a3e23fbd0b18ed33cfb2e2119cc692c11959fb7f2039f9b24c8b98ff02c8.pdf