Condicions d’ús

1- Política de Privacitat

Qtabac reconeix la gran importància de mantenir la privacitat de tota la informació que puguem obtenir a distància pel que per garantir aquest compromís, un dels nostres principals esforços és i serà utilitzar tots els mitjans, humans i electrònics, que ens permetin assegurar que seves dades són únicament i exclusiva utilitzats per la finalitat per la qual van ser requerides i del qual vostè pot consultar les bases en el nostre document de Política de Privacitat.

2- Formulari de contacte

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, el 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que mitjançant la complimentació del present formulari estàs donant el consentiment exprés a que les teves dades personals quedin incorporades i siguin tractades en un fitxer de la Unitat de Control del Tabaquisme (UCT) de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) amb la finalitat de poder gestionar la teva sol · licitud. Les dades proporcionades seran facilitades a la UCT, quan sigui necessari per a respondre la consulta plantejada. Així mateix, et comuniquem que les teves dades seran tractades amb la confidencialitat exigida en la normativa en matèria de protecció de dades i amb les mesures de seguretat exigides en la mateixa. Et garantim que sota cap concepte, aquestes dades seran compartides o cedides a tercers i t’informem de la possibilitat que exerceixis els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició a la recollida de les dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic a dades@qtabac.cat.

3- Capacitació professional

Tots els professionals de qTabac-UCT que intervinguin en la resolució de consultes són professionals de la salut suficientment formats, amb experiència clínica i identificats.

4- Tipus de contacte

Actualment els contactes d’assessoria professional seran asincrònics per email, és a dir, el terapeuta i la persona que consulta no coincideixen en el temps pel que sempre la resposta té cert període d’espera o sincrònics per telèfon, on sí que hi ha coincidència temporal.

5- Cost

En tractar-se d’un projecte finançat per la UCT i l’Institut Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya, aquest programa no té cap cost per als usuaris professional.

6- Solució de problemes tecnológics

Si per qualsevol motiu et resulta impossible contactar amb nosaltres per email, truca al telèfon 932607357 de 8:30 a 15:00 de dilluns a divendres perquè ens posem en contacte amb tu i ho puguem solucionar.

7- Seguretat

Estem obligats a garantir els mecanismes adequats per evitar la intromissió aliena en les dades enviades, per exemple utilitzant l’encriptació. La correcta identificació del professional de qTabac i les vies per comprovar la seva veracitat (webcam, material gràfic, col·legis professionals, visites presencials…) seran clarament exposades al web. Garantirem que la comunicació es porti a terme amb el professional i no amb un suplantador tenint en compte les limitacions ètic-legals de la confidencialitat de la comunicació clínica entre professionals.

8- Tipus i temps de resposta

Pots enviar diferents consultes que l’equip professional de qTabac-UCT podrà respondre en un únic correu electrònic de resposta conjunta setmanal. Les respostes terapèutiques o consultives seran contestades l’abans possible en l’interval de 24-48 hores de dilluns a divendres. No es respondran en cap de setmana.