Política de privadesa

Advertència

El contingut d’aquest web és informatiu i orientatiu i per això no substitueix al teu professional de la salut de referència. La Unitat de Control del Tabaquisme (UCT) de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) reconeix la gran importància de mantenir la privacitat de tota la informació que puguem obtenir a distància i per garantir-la un dels nostres principals esforços és utilitzar tots els mitjans, humans i electrònics, que ens permetin assegurar que les seves dades són únicament i exclusiva utilitzats per la finalitat per la qual van ser requerides i del qual vostè es troba suficientment informat (RD 994/1999 d’11 de juny, BOE de 25 de juny de 1999 i la llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades Personals). Si calgués rebre informació de caràcter personal, aquesta no serà enviada o compartida amb cap entitat o persona aliena a l’equip professional de la UCT.

A tota informació identificable només tindran accés els professionals de la UCT. Els requisits de seguretat són d’obligat compliment per a tot professional i col·laborador de la UCT que tingui accés a les dades i a tercers que puguin, ocasionalment, tenir accés als mateixos.

Per garantir el nivell adequat de control dels mecanismes de seguretat, només tindran accés directe a les dades les persones autoritzades amb un sistema de perfil d’usuari i contrasenya, la confidencialitat serà responsabilitat de les mateixes. En cas de necessitar segones opinions de professionals o entitats externes, es demanarà el seu consentiment exprés a la persona propietària de les dades, l’usuari.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària d’aquest web. Les dades demogràfiques (com el codi postal, l’edat o la professió) seran utilitzades per millorar la qualitat, la revisió dels continguts i els interessos dels visitants a aquesta web i/o d’altres webs propietat de la UCT.

En cas d’utilitzar les seves dades, sense identificadors, en un estudi científic serà suficientment informat i es requerirà el seu consentiment informat. Les dades seran emmagatzemades el temps que marca la Llei 21/2000 de la Generalitat de Catalunya. Es realitzarà una revisió mensual del sistema de protecció de dades.

Dret d’accés, rectificació i cancel·lació

En el suposat cas que sigui necessari crear un fitxer on registrar les dades personals dels usuaris aquests tindran dret d’accés, de rectificació i de cancel·lació de les seves dades de caràcter personal, mitjançant la sol·licitud pertinent al següent correo electrònic: dades@qtabac.cat

Dret de queixa

Tota persona que consideri que la UCT ha actuat incorrectament en el control i tractament de les seves dades personals incloses en els nostres fitxers, podran dirigir-se i exposar per escrit el contingut de la queixa al següent correo electrònic: dades@qtabac.cat

Enllaços a altres pàgines

Només s’inclouran enllaços a d’altres webs que considerem suficientment importants com per a informar a la comunitat científica que treballi en tabaquisme. Confiem en la capacitat personal de decisió dels nostres visitants. De qualsevol manera no inclourem pàgines la informació sigui ofensiva o lesiva. No ens fem responsables de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquest portal.

Canvis

Qualsevol canvi en la nostra política de privacitat serà àmpliament publicitada a la nostra pàgina principal i recollida en aquest document.

Política de privacitat de dades

Unitat de Control del Tabaquisme. ICO

Gran via de l’Hospitalet 199-203 08908
L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona
T:(+34) 93 260 73 57

Correu electrònic
direccio@qtabac.cat

Web
www.qtabac.cat

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del que disposa l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de la UCT per realitzar les següents finalitats:

  1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel prestador, així com per part dels col·laboradors o parthners amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.
  2. Realitzar estudis estadístics.
  3. Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en el lloc web de la companyia.

La UCT informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es demanaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, la UCT no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

UCT garanteix en tot cas l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD ) podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:

  1. Correo electrònic: dades@qtabac.cat
  2. Correu Postal: Unitat de Control del Tabaquisme. Gran via de l’Hospitalet 199-203
    08908 – L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona
  3. Telèfon: (+34) 93 260 73 57

L’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a baixa@qtabac.cat

De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Ús de galetes i del fixer d’activitat

La UCT pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar galetes quan un usuari navega pel lloc web. Les galetes són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.

Les galetes utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de les galetes és possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S’utilitzen també per a mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de trànsit que ajuda als propietaris dels llocs web a comprendre com interactuen, de forma anònima, els visitants amb el seu lloc web. Google Analytics utilitza “galetes”, que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per ajudar a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la galeta sobre el seu ús del lloc web serà directament transmesa i arxivada per Google en els seus servidors i utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de permetre’ns analitzar patrons de comportament i ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website ORIENTATS A MILLORAR L’EXPERIÈNCIA DE L’USUARI AL LLOC WEB I OPTIMITZAR EL SEU RENDIMENT. Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de galetes mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d’aquest web.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de galetes i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal.lació de les galetes enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre o “login”.

Seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics. Tot té l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat. Per aconseguir aquests fins, l’usuari accepta que la UCT obtingui autenticació dels controls d’ accés.