Dubtes Resolts

Hi ha interferències entre el Sintrom i els tractaments farmacològics de primera línia per a deixar de fumar?

En diferents experiències clíniques, no es van trobar interferències entre el Sintrom i els diferents tractament farmacològics de primera línia pel tabaquisme, inclús intensificant els controls del INR. Per altra banda, i davant les possibles interferències de qualsevol medicament amb el Sintrom, l’elecció de la TSN com a primer opció pot estar més justificada pel fet que ja s’està consumint nicotina, encara que per via fumada.

El tractament amb vareniclina té alguna contraindicació amb el Sintrom? Cal ajustar la dosi de l’anticoagulant oral?

No s’ha registrat cap contraindicació, així doncs s’aconsella seguir la pauta d’anticoagulant oral normal.

Hi ha evidencies sobre la millora de la colitis ulcerosa en els pacients fumadors?

És cert que hi ha evidència que amb el tabac, probablement per l’efecte de la nicotina, s’experimenten menys brots i que deixar de fumar pot empitjorar la simptomatologia de la colitis. Per tant, pot exercir com a factor de protecció.

No queda tan clar l’efecte un cop la malaltia ja és present, és a dir, no se sap del cert que millori el curs de la malaltia, que faci que hi hagi menys brots o que aquests siguin menys greus. Hem de tenir en compte també, que alguns estudis mostren efectes protectors, no obstant els resultats no són estadísticament significatius i estan fets amb un número molt reduït de pacients.

Per altra banda, certs autors han vist que hi ha una disminució d’ingressos hospitalaris, menor ús de corticoides i menys brots, però també que el fet de fumar augmenta el risc de patir colitis ulcerosa.

En resum, el risc de continuar fumant, encara que pugui empitjorar la simptomatologia de la colitis, és un risc superior i en cap cas pot veure’s el consum de tabac com una eina terapèutica, potser sí el consum de nicotina terapèutica, però mai fumada.

Diabetis i TSN oral: És cert que els xiclets i comprimits de nicotina tenen sucre i, per tant, es desaconsellen per a persones amb diabetis?

Cap de les marques de TSN oral comercialitzades al nostre país porten sacarosa en la seva composició. El que fan servir com a edulcorants són: xilitol, manitol o sorbitol, que sí que aporten calories, però que no requereixen insulina per a la seva metabolització.

És aconsellable o eficaç duplicar la dosi de vareniclina a 2mg cada 12 hores en algun pacient que no és capaç d’aconseguir l’abstinència?

Habitualment, en alguns casos d’intolerància al fàrmac o insuficiència renal greu el que s’acostuma a fer és reduir la dosi de vareniclina a la meitat (1mg/dia). Augmentar la dosi no és gens habitual, tot i això, en algun estudi en el que s’ha augmentat (a 3 mg/dia) no s’han trobat efectes adversos remarcables però no va tenir cap incidència sobre l’èxit a llarg termini, per tant, no és aconsellable doblar la dosi de vareniclina. Una opció que sí podria valorar-se és ampliar el temps d’ús.

Quin seria el tractament del tabaquisme de referència per les persones amb trastorns psicòtics?

Tenint en compte l’alta dependència i consum de tabac de persones amb aquests tipus de trastorns, el tractament que es podria plantejar inicialment és multicomponent amb suport psicològic intensiu i de llarga durada, combinat amb tractament farmacològic (TSN, bupropió o vareniclina).

Són habituals els somnis estranys i intensos amb l’ús de vareniclina?

Els somnis estranys són un dels efectes adversos més freqüents a l’hora de prendre vareniclina, si bé generalment no és motiu per l’abandonament del tractament, ja que acostuma a reduir la seva incidència o intensitat amb l’ús continuat. Per tant, cal explicar als pacients que generalment són efectes més intensos al principi i que desapareixeran en deixar de prendre vareniclina.

Què podem fer si una persona pren vareniclina però la vol deixar després de 15 dies per problemes d’insomni persistents?

Abans de retirar la vareniclina per aquest motiu, la primera mesura que es pot prendre és avançar la dosi de la nit el màxim possible (sobre les 20:00 hores o inclús a mitja tarda). Una segona mesura seria reduir la dosi diària a 1mg/dia, inclús prenent-ho al migdia per reduir també els possibles efectes adversos de mal de panxa. Si l’insomni continua més enllà de dues setmanes (el que podria ser degut a la síndrome d’abstinència a la nicotina) s’aconsellaran mesures de control estimular (temperatura, habitació, llum…), tècniques de relaxació, respiració, etc. i en cas necessari tractament farmacològic amb un ansiolític de vida curta a curt termini, en aquest cas s’ha de consultar amb el metge de referència.

Està indicada la vareniclina en pacients amb VIH/SIDA?

No hi ha cap contraindicació o efecte advers enregistrat entre la vareniclina i els antiretrovirals, de fet hi ha múltiples experiències al respecte i el principal problema acostuma a ser la poca adherència al tractament farmacològic.